IT Wizard

Admins father

January 5, 2022

Аж үйлдвэржилтээс мэдээллийн нийгэмрүү нүүдэлсэн их шилжилтийн үед яваа бидний хувьд техник, технологи гэдэг боловсрол, мэдлэг, амьжиргааны түвшнөөс үл хамааран өдөр тутмын хэрэглээ болсоор буй. XXI дүгээр зууны хамгийн чухал, нөлөөтэй салбар гэхэд хол зөрөхгүй энэ чиглэл манай улсад хэрхэн хөгжиж, хааш зүглэж байна вэ?

 

САЛБАРЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Өнгөрсөн арванд дэлхий даяар хүчтэй өрнөсөн дижитал хувьсал (Digital Transformation) одоо ч үргэлжилсээр буй билээ. 2025 он гэхэд бизнесийн байгууллагуудын бараг гуравны хоёр нь програм хангамжийн компаниуд болж, нийт аппууд-ийн 90 гаруй хувь нь үүлэн технологид (Cloud) суурилах ажээ. Тэр үед програм хөгжүүлэгчид одоогийнхоос 1,6 дахин их ажиллана гэдэг тооцоо байна. Ирээдүйд үүлэн систем, ухаалаг төхөөрөмжүүд, нийгмийн сүлжээ, big data буюу их өгөгдөл зэрэг технологийн гол чиг хандлагуудыг бизнесийнхээ стратеги, үйл ажиллагаандаа ухаалгаар ашиглаж чадсан нь илүү амжилт гаргах нь тодорхой.